Lecitele - PhDr Marta Foučková

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Clanky


Léčitelé nejsou jen svatíHromady dopisů přišly do redakce PhDr. Martě Foučkové poté, co s ní v červencové REGENERACI vyšel rozhovor s názvem "Reinkarnace dává našemu životu smysl". Protože není v jejích silách jednotlivě odpovídat každému čtenáři, připravuje PhDr. Foučková pro náš časopis seriál článků na témata, která se v dopisech nejčastěji objevují.

Z dopisů čtenářů:


Známý léčitel mi sdělil, že moje děti mají rakovinu a jen on je schopen jim pomoci. Prodal mi už tři tinktury po 1500 korunách, aktivované jeho energií. Podrobné lékařské vyšetření ale nic neobjevilo. Může jít o podvodníka, když je tak slavný?
Matka z Hradce Králové
Jak je možné, že mne hrubě sexuálně obtěžoval člověk, který si říká léčitel a dokonce má prý úspěchy? Myslela jsem si, že všichni léčitelé musejí být duchovně vyspělí.
Pavla z Nymburska

SCHOPNOST LÉČIT POCHÁZÍ Z MINULÝCH ŽIVOTŮ

Nepřísluší mi hodnotit léčitele, neboť se sama léčitelstvím jako takovým nezabývám. Protože ale jsem stále v kontaktu s lidmi z této oblasti, dovolím si vyjádřit se k některým otázkám o nich, na něž se ptají čtenáři REGENERACE.
Setkávám se s různými léčiteli a druhy léčení. Někteří jsou špatní, jiní lepší. V početné nabídce najdeme i opravdu ""Bohem"" obdařené uzdravovatele. Někteří dokáží diagnostikovat přesněji a často i v předstihu, ještě než se nemoc stačí projevit. Jiní umějí vyléčit zhoubné nádory, nebo rozpustit některé druhy kamenů a podobně.
Často slyšíme, že ten či onen léčitel dostal od Boha léčitelské schopnosti. Na Zemi nedostáváme nic zadarmo, všechno si musíme zasloužit. Dobří léčitelé si zpravidla přinášejí vypracované schopnosti z minulých životů, získané tvrdou prací, odříkáním a často i velikým utrpením. Poznají se podle četnosti vyléčených případů, zejména těch, kde už tradiční lékařská věda vyčerpala možnosti, a také podle zaměření svých životních aktivit a poctivého přístupu k lidem.
Principem, na němž spočívá úspěšná práce léčitele, je jeho schopnost, s jakou se napojuje na sílu Kosmické inteligence. Je mnoho lidí, kteří tuto schopnost sice mají, ještě ale v počátcích a nedostatečně rozvinutou, již si však uvědomují její přítomnost. Ti, kteří jsou svědomití, si svoje omezené možnosti uvědomí nebo jsou poučeni chorobou, kterou na sebe z neznalosti přenesli z pacienta. Většinou dávají energii jen ze své vlastní podstaty. Tito léčitelé se pak orientují pouze na své nejbližší okolí a od větších aktivit ustupují.
Setkáváme se však často také s léčiteli méně seriózními, jejichž práce a slova nejsou souhlasná s ušlechtilým charakterem. Zjistila jsem, že i tito lidé své nadání zpracovali v minulosti, někdy cestou i nepříliš čisté magie a prožili životy, za které by se možná dnes i styděli. Proto se nevyspělost jejich osobnosti projevuje i dnes a promítá se do současného života. Je to nezřídka touha po snadném životě, neskromnost, nestřídmost a poživačnost. Vstoupí-li pak do vědomí léčitele pocit slávy a nenahraditelnosti, měl by se nad sebou zamyslet. Duchovní vyspělost se pozná hlavně podle pokory před sebou samým a před lidmi. Někteří hrají "božský" image na pacienty a lidi, které potřebují pro svou činnost, avšak naprosto jinak se chovají v soukromí a v situacích, kdy se domnívají, že nejsou nikým pozorováni.

POMOHLA BY SPOLUPRÁCE S DOBRÝM LÉKAŘEM

O šarlatánech v této oblasti by se mohlo psát velmi dlouho. I já mám jistou zkušenost se známým léčitelem, o němž píše nešťastná matka, jejíž otázka je uvedena v záhlaví článku. Nedávno mě vyhledal vyděšený mladý muž. "Mám AIDS, i moje žena a obě děti. Nevím, jak jsme k tomu přišli." Bolela ho záda a od kolegy z práce dostal adresu tohoto léčitele, který poté takto určil diagnózu celé rodiny na dálku. Poslal mu i za l5OO korun tinkturu na vyléčení. Trvala jsem na tom, aby se nechali vyšetřit u lékaře. Samozřejmě se prokázalo, že rodina je v pořádku, jen podvodník shrábl nepoctivé peníze. Nedivím se, že měl problémy se zákonem a byl dokonce uvězněn, i když už zase vesele "léčí". Ale každý nakonec dostane své podle spravedlivého zákona Vesmíru.
Na podobné šarlatány narážejí mnozí čtenáři. Ti moudří rychle odejdou. Dnes máme opravdu svobodu v rozhodování, o to musejí být lidé opatrnější, a ověřovat si, jaké služby se jim nabízejí, nejen v léčitelství. Nelze uvěřit jen na základě doporučení někoho, kdo se po návštěvě u známého léčitele cítí lépe. V lehčích případech může totiž klidně sehrát úlohu i autosugesce. Nejvíc se osvědčuje spolupráce dobrého lékaře se zodpovědným a kvalitním léčitelem. Mohou se doplňovat a pacient má jistotu, že nejde jen o tahání peněz z jeho kapsy. Uzdravení je rychlejší také v případech, kdy se pacient vědomě účastní uzdravovacího procesu a není jen pasivním konzumentem předepsaných léků či procedur. Velkým přínosem pro pacienta je pochopení, že existuje nadsmyslový svět, kterému sice třeba ještě dostatečně nerozumí, ale je právě tak reálný, jako svět materiální. Záslužnou práci vykonávají i léčitelé, kteří vysvětlí pacientům, že jejich nemoc nevznikla náhodou, sama od sebe, ale je přímým důsledkem jejich určitého karmického zatížení, to je činů, myšlení a pokřiveného charakteru, kterého se dosud nevzdali. Není to pouze nastavené zrcadlo jejich svědomí, ale je jim i předestřen další osudový plán, v němž nechybí nabídka na změnu myšlení a jednání ve vzájemných vztazích, i poučení o celkové životosprávě. Pacient porozumí svému stavu, přijme ho a tím změní postoj nejen k nemoci, k sobě samému, ale i k celému okolí. V případě, kdy je nemoc nevyléčitelná, smíří se bez většího traumatu i s touto situací.
Obrovským pozitivním přínosem pro člověka je právě přeměna jeho myšlení, neboť ta ho pak provází jak v tomto životě, tak i na cestě na druhý břeh, což opět přináší lepší podmínky pro nové zrození.

PhDr. Marta FOUČKOVÁ


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky