Posli_to_dal - PhDr Marta Foučková

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Clanky


PhDr. Marta Foučková - Pošli to dál


Jsme lidmi jedné planety, obyvatelé jednoho Vesmíru, lhostejno jaké rasy, vyznání, barvy pleti či stupně vývoje. Jsme jedné podstaty, všichni jsme božími dětmi. Jsme spojeni se sebou navzájem a s celým Vesmírem. Oddělenými entitami se cítíme jen proto, že naše duše jsou ještě nevědomé a nedokonalé.
Mé poselství je vedeno přáním povzbudit k vědomí pravého smyslu pozemského života.

Uvědomit si zodpovědnost za sebe i za bytosti, které se nacházejí kolem nás a za něž neseme odpovědnost svými rozhodnutími.

Učme rodiče úctě a lásce k dětem a děti k rodičům. V médiích upřednostňujme takové stránky života, které jsou silným magnetem a příkladem všem. Opatrujme přírodu, na níž jsme závislí svou existencí. Braňme každou píď úrodné půdy – na zničené se nic neurodí. Všechny úkoly nelze vyjmenovat...

Největší klenot a veškeré bohatství se však skrývá v našem nitru. Je jím božské "Já"semeno veškerého života, všemocné, vševědoucí a všudypřítomné. Přináší nejkrásnější poselství, že s ním jsme nesmrtelní, moudří a silní. V duchu tohoto poznání jsme povinni otiskovat do vesmírného informačního pole krásné a ušlechtilé myšlenky všeobjímající lásky, sounáležitosti, soucítění, odpuštění a pomoci, a tak uskutečnit svěřený úkol pozemské mise ve svém životě i ve společnosti. Každý člověk, který milující božské Já poznal ve svém srdci, ví, že právě ono vše spojuje bratrskou a sesterskou láskou. Všechna náboženství světa musí směřovat k jedinému cíli --   vytvoření jednoho náboženství Lásky v srdci. Pak také bude každý vědět, že je jeden jediný Bůh, jediné Absolutno, ať ho nazýváme jakkoli.

Není třeba hledat v minulých životech ani v budoucnosti. Veškerou rozmanitost a krásu bytí můžeme uchopit skrze změnu myšlení svým vnitřním zrakem. Jsme stvořeni pro tuto chvíli, pro štěstí a lásku. Rozvinutou láskou k životu a přírodě budeme schopni překonat ničení přírodních i lidských zdrojů a vědecký výzkum využít pro dobro lidstva. Ne pro jeho ovládnutí nebo zničení. Tehdy nepřátelství bude nahrazeno spoluprací. Použijí-li se získané hodnoty ve prospěch všech, může být na Zemi nastolen skutečný mír. Ten se však neobjeví sám od sebe; nejprve ho musíme vytvořit v sobě a poté ve společenství všech lidí. S tím souvisí i nutnost, aby se ve vládách působících na životy lidí objevily osobnosti s vypracovanými individuálními duchovními hodnotami, jako je moudrost, upřímnost a soucit. Pevně věřím, že jednou nastane na naší planetě skutečný klid v lidských srdcích, a tím také klid zbraní.

Jako národ máme před sebou velké úkoly, pro něž jsme byli připravováni dlouhé věky. Z této práce vyklíčila semena duchovního života, jež budou rozeseta po celém světě. Jsme nástrojem, kterým se má uskutečnit změna nejen nás, žijících na tomto území, ale s naší podporou i proměna lidí na celé Zemi. Je to krásný úkol, který ovšem vyžaduje velké osobní úsilí.


PhDr. Marta Foučková 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky