Vesmir - PhDr Marta Foučková

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Clanky


Vesmír je navýsost spravedlivý


MOTTO: Všechno je jinak, než se jeví naší omezené lidské existenci. Neexistuje čas ani prostor, je jen věčné Vědomí, Kosmická inteligence, Večný Bůh, vyvíjející se Vesmír se svými slunci, planetami, mlhovinami. Jen naivní se domnívá, že žije pouze jeden život ve vesmíru, jednou a sám.

Reinkarnace, převtělování, regrese, minulé životy. Po tisíce let pokládají východní filozofie a náboženství za naprostou samozřejmost, že po smrti přechází lidská duše do jiného těla. Na většinu západních, "civilizovaných" lidí, především lékařů, psychologů a cirkevních hodnostářů, působí tato tvrzení jako červený hadr na jisté zvířátko. Tisíce našich čtenářů spojují téma minulých životů se jménem doktorky Marty Foučkové, která v REGENEMCI už několikrát psala mj. o hlubinné terapii, metodě léčení minulými životy, jíž je autorkou. Doktorka Foučková právě dokončila knihu o poznatcich z hlubinné terapie, které ziskala za dvě desítky let jejího studia a praxe.

Otevíráním nadsmyslové koleje minulých životů se rozvazuje na pomyslné koleji našich životů jeden uzlíček za druhým. Nekonečnost minulosti můžeme sledovat v nekonečnu záznamů v mysli každého z nás. Máme nasbíránu celou pokladnici zkušeností, schopností a možností. Záleží jen na tom, kterého klíče použijeme.
Z kapitoly Putování duše


REINKARNACE VYSVĚTLUJE ZÁKLADNÍ OTÁZKY ŽIVOTA A SMRTI

"Od mládí jsem se zajímala o duchovní literaturu a filozofii, často jsem přemýšlela a ptala se 'kdo jsem'," odpovídá doktorka Foučková na naši první otázku:
Kdy vlastně začala uvažovat o možnosti, že lidská duše může přecházet z jednoho těla do druhého ?
"Pokud se začnete zajimat o duchovní vývoj jen trochu hlouběji, okamžitě se setkáte s možností znovunarození jako smyslupiného vývoje člověka na Zemi. Sama jsem se poprvé setkala s možností minulých životů v meditaci, která byla součástí mé duchovní práce. Podruhé to byla osobní zkušenost blízké osoby."
Pro materialisticky založeného člověka může být zkušenost zážitku z minulého života skutečně šokem. Myslíte, že je důležité, aby lidé znali zákony reinkarnace a rozuměli jim?
"Pochopení zákona reinkarnace vysvětluje základní otázky života a smrti. Pokud člověk pozná, že smrtí život nekončí, objeví v sobě úžasný náboj energie, protože se zbaví strachu a bude si nesmírně vážit svého života. Přijme zároveň každé utrpení jako pomoc pro postup kupředu a uzná tak zákon karmy. To považuji za velmi důležité, protože pochopení už samo o sobě vybavuje člověka trpělivostí, láskou a schopností odpouštět."
Metodu minulých živoří nám dnes s větším či menším úspěchem nabízejí stovky léčitelů. Někteří dokonce prohlašují, že jsou Vašimi žáky. Co je na tom pravdy?
"Neměla jsem zatím žádné žáky. Metodu, kterou pracuji, jsem nazvala hlubinná terapie. Kvůli několika "rádobyléčitelům", kteří si například tajně natočili mé přednášky, aby pak tímto způsobem "léčili" a také psali o hlubinné terapii a klidně se pod to i podepisovali, jsem byla nucena požádat na Úřadu pro patenty a vynálezy o ochrannou známku na tuto metodu. Sledovala jsem tím především ochranu mnoha lidí, kteří se ve své nevědomosti a touze po poznání snaží projít touto životní zkušeností pod vedením samozvaných terapeutů, z nichž většina se stala léčiteli ze dne na den."
V poslední době zjišťuje minulé životy skutečně kdekdo. Jistý časopis nabízel vypracování celé řady podrobných životů na dálku za 1500 korun. Vím dokonce o mužích, kteří si tímto způsobem k sobě připoutávají mladá děvčata. Tvrdí jim, že mají karmické dluhy, jež si spolu musejí vyrovnat. Kdyby nešlo o podvody, byla by to docela legrace.
"Může to být dokonce nebezpečné. Je to už pár let, co mě požádal o terapii jistý muž, jenž si říká léčitel. Hned druhý den po jediném sezení mi volal, že vrací zpět jednu dívku a dostal se do nesnází. Dívce bylo zle a musela jsem zasahovat. Takových případů bylo víc, což mou metodu diskreditovalo. Setkala jsem se už s mnoha nešťastníky poškozenými samozvanými "terapeuty", kterým jde většinou pouze o peníze. Platí si honosné inzeráty, v nichž se představují vysokoškolskými tituly, i když mají třeba osm tříd. Tento způsob práce se totiž na první pohled jeví jako snadný, i když je vlastně velmi náročný. Pokud si člověk zlomí nohu, lze snadno určit diagnózu. V případě "zlomené" psychiky je práce daleko obtížnější a možná i závažnější."
Můžeme vůbec poznat, že se s námi pokouší manipulovat podvodník?
"Obrátilo se na mě už hodně lidí se zdravím poškozeným nevhodným terapeutem. Podle jejich zkušeností se domnívám, že podvodníky poznáte jednak podle nehorázných finančních požadavků a také podle toho, že vám nepomohou, případně se vaše zdravotní potíže ještě zhorší. Velký význam zde má totiž předávání energie během terapie, a pokud není "čistá", je působení nulové či dokonce škodlivé, třebaže člověk tvrdí, že "něco vidí".
Naivně jsem se domnívala, že kdybychom všichni rozmotali "uzlíčky" všech svých životů a prošli celou časovou kolej, stali bychom se dokonalou bytostí, plnou lásky a moudrosti. Bohužel to není možné, protože ani tato teorie nadokáže změnit charakter a mravní základ člověka. Svým chováním každý otevírá dveře takovému vibračnímu poli a energii, které odpovídají jeho vývoji.
Z kapitoly Přírodní řád


ZKUŠENOSTI Z NÁVRATŮ MUSEJÍ ZŮSTAT V PAMĚTI

I v REGENERACI jsme už diskutovali o tom, proč jsou mnozí lékaři a psychologové na reinkarnaci přímo alergičtí a nejraději by osoby, které ji uznávají či dokonce provozují, viděli v blázinci. Co si o tom myslíte ?
"Při pobytech v zahraničí, konkrétně v USA a v Belgii, jsem se setkala s tím, že mnozí lékaři i psychologové už pochopili. Věřím, že jednou si i u nás uvědomí, že věda a pokrok jdou stále kupředu a je zbytečné setrvávat na názorech, které nám "vtloukli" do hlavy mnohdy jen tak zvaní vědci. Marxleninská filozofie podřídila vědu železným materialistickým zákonům, z čehož se mnozí dodnes nevzpamatovali. Stejně tak věřím, že i křesťanská náboženství dospějí ke stejnému poznání, k jakému se už v dávných dobách dopracovala náboženství východní. Pokud bude někdo sledovat Bibli z hlediska zákona reinkarnace, nalezne ještě dnes dostatek potvrzujících myšlenek, třebaže toto poznání během let opisování i různých zásahů z Bible takřka zmizelo."
Paní doktorko, proč vlastně věříte v reinkarnaci?
"Nelze říkat, že v ni věřím. Já VÍM. Za dvacet let, co se jí věnuji, jsem měla možnost provést řadu experimentů a ověřit si jejich úspěšnost. Hodně jich popisuji ve své knize v kapitole Zajímavosti z terapie. Prověřila jsem si i některé své vlastní návraty a našla jejich potvrzení v současném životě. Reinkarnační návrat nejlépe vysvětluje vývoj duše člověka. Víme, odkud jsme přišli, kam jdeme a jaký je cíl naší cesty. A tím se zároveň objasňují i úkoly a zkoušky, které musíme na své Cestě za poznáním vykonat a splnit dnes."
Když jsem Vás před šesti lety žádala o první interview, musela jsem si s vámi projít pár svých minulých životů, abych viděla, o čem budeme hovořit. Překvapilo mě, že nepracujete pomocí hypnózy. Nebylo by to snazší?
"Aplikaci hypnózy považuji za méně vhodnou metodu, protože při ní může být znásilňována duše. Je třeba pracovat s vědomím, které není potlačeno. Člověk musí na své psychice pracovat vědomě, tak, aby zkušenost z návratů zůstala v jeho paměti. Nemá smysl, aby zážitky z regrese znal pouze hypnotizér. Navíc je zde reálné nebezpečí převládnutí fantazie či prolnutí na časovou kolej někoho jiného. Proto je moje práce postavena na jiných základech: na meditační relaxaci, na vědomí rozšířeném do nadvědomí, kdy člověk sám pod vedením prochází určitým časovým úsekem, v němž hledá příčinu syých potíží a dospívá k vlastnímu uvědomění."
Oponenti reinkarnací tvrdí, že ve změněném stavu vědomí se napojujeme na Informační pole, dle Kafky protonaci, kde jsou zaznamenány všechny, i jen myšlené, činy. Nejde tedy, podle nich, o zážitky z minulých životů.
"Jistě, v Informačním poli Kosmické inteligence je obsaženo vše. Ale člověk se vyvinul jako individualita, jedinečné vědomí, proto také postupuje svým životem tak, že za své činy zodpovídá. Je to také základ jeho svědomí, které se prostupem životů vyvíjí a zachovává. Vždyť vývoj je jediným smyslem "pobytu" na Zemi. V hypnóze, během níž může být vědomí utlumeno nebo také v dalších metodách pracujících s rozšířeným vědomím, je možné se prolnout do kterékoli dimenze Informačního pole. V hlubinné terapii si každý sleduje svou vlastní stopu. Ví, že zodpovídá za své činy, které vědomě porovnává se současným životem, a tak se na stopu druhého člověka nemůže napojit nevědomě. Tyto pokusy jsem prováděla s několika přáteli a pokaždé mi bylo sděleno, že tato stopa k nim "nepatří", okamžitě věděli, že to není jejich zkušenost. Mohli by samozřejmě něco předstírat, ale to většinou okamžitě poznám, protože pracuji vždy jen s jedním člověkem a jeho "cestu zpět" sleduji."
Průchod časem musí být pečlivě střežen osobou, která návrat realizuje. Není-li zajištěn vůlí a energií, může dojít k vytěsnění do vesmírného dění, Vesmírného "computeru". Bez patřičného řízení se mohou ztotožnit s čímkoliv, co odpovídá jejich momentálnímu stavu mysli. Jedinec je tak ponechán na pospas i těm silám Vesmíru, které si v žádném případě nepřál rušit a evokovat. Může tak dojít k chaosu v jeho mysli, někdy až ke ztrátě duševní rovnováhy.
Z kapitoly Nebezpečí při metoděHLEDÁME ŽIVOTY, V NICHŽ JSME SE KARMICKY ZATÍŽILI

Mnohokrát mi někdo napsal či vyprávěl o svém minulém životě. Lidé se našli jako významní vědci, králové, šamani, přinejmenším kapitáni lodí či upálené čarodějnice. Nikdo nebyl prostým, pracujícím člověkem. Je to naše velké ego a touha po výjimečnosti, alespoň v minulém životě? Nebo si prostě v roli prostého člověka tolik nezašmodrcháme karmu, abychom se do ní museli vracet?
"Samozřejmě si lidé procházejí i tzv. prosté životy dělníků, žebráků či otroků, které také nebyly snadné, ale nejsou většinou ničím příliš zajímavé. Posuďte sama, jestli by oslovilo čtenáře prosté vyprávění ženy o tom, že bydlí blízko lesa, kam chodí ke studánce pro vodu. Její muž loví, aby opatřil kožešiny na prodej. Zraní medvědí mládě, které se dostane do její blízkosti a medvědí matka ji napadne. Muž ji pak ošetřuje... I toto je zvláštní zkušenost, kterou ve svém prostém životě nalezla. Stejně tak se objevují životy daleko intenzívnější, pro vývoj člověka mimořádné, výrazný mezník na cestě jeho dalšího poznání. Životy, v nichž se lidé karmicky značně zatížili. Společně hledáme především situace, které mají význam pro poučení v současném životě, ne pouze prosté zkušenosti, jichž je na koleji našich životů opravdu hodně."
Hodně čtenářů se ptá na vaši knihu. Potěšilo mě, že jsem vám mohla pomoci s jejími korekturami. Našla jsem v ní myšlenky, které mě přinutily k zamyšlení. Je ale těžké ztotožnit se třeba s názorem, že pokud nám zemře někdo blízký, nemáme se pro něj trápit. Splnil prostě svůj úkol na Zemi, a pokud to nechápeme, není naše duchovní úroveň přiliš velká. Je snadné takové věci chápat, ale jak se tvyrovnat citově třeba se smrtí dítěte? I když si najdu, že je to moje karma, protože jsem kdysi dětem ubližoval, moc mi to nepomůže.
"K takové otázce je třeba se postavit spíše filozoficky, rozumově a s nadhledem, že tímto odchodem setkání nekončí a je reálná naděje, že se k sobě opět narodíme. Často tomu tak opravdu je. Mnoha lidem toto poznání pomohlo překlenout dobu beznaděje a zoufalství ze ztráty blízkého člověka. Není to ztráta, pouze zkouška naší trpělivosti, jak a v jakých podmínkách se opět shledáme. Může se i stát, že hodně oplakávaná bytost se k nám vrátí velmi brzy, třeba jako vnouče, proto musela včas "odejít". Objevila jsem však i případy, kdy se tato zoufale volaná duše "vrátila" do příštího života pro naše utrpení. Díváme-li se na problém z hlediska duchovních zákonitostí, vidíme, že žijeme všichni v Jednotě, jakoby v jedné rodině, kde Láska jako vyšší stupeň uvědomění nám pomáhá překonávat i sama sebe a chápat, že vše je tak, jak je v plánu našeho vývoje, v plánu Kosmické inteligence - Boha a my tímto tvůrčím dílem jenom procházíme. Pak přijmeme s porozuměním i ztrátu blízkých a přejeme jim Světlo, lásku Boží, štěstí, klid a mír na jejich další cestě za poznáním."

Životní těžkosti jsme si zvolili proto, abychom ve svém vývoji postoupili rychleji kupředu. Jestliže máme pocit, že je náš úkol "nesnesitelný", pak nemám lepší radu, než se obrátit o pomoc na nebezkého Otce. A pokud nevěríme v nikoho a v nic, počkejte. Situace se vždy nějak vyvine a je lépe ji projít tak, jak ji máme v osudovém plánu. Protože nemáme právo toto Boží dílo kazit.
Z kapitoly Dluhy platíme i s úrokyVYVÍJÍME SE K OBRAZU BOŽÍMU

Paní doktorko, jako reakce na vaše články přicházejí do redakce dopisy se zajímavými dotazy čtenářů. Pár vám jich položím. Například: Odkud se bere na Zemi stále více lidí, tedy reinkarnovaných duší? Vlastně by nás mělo ubývat, pokud se osvobozujeme z koloběhu znovuzrození.
"Vývoj člověka není jednoznačný, je to Boží experiment. Člověk se musí inkarnovat tak dlouho, dokud nebude k "obrazu Božímu". Je obtížné hodnotit stav a počet lidských bytostí na naší Zemi, mohou tu být i bytosti z jiných planet. A pak, jsme ve věku Ryb, a tudíž se nacházíme v nejnižším pomyslném stadiu Platonského roku. Čtenáři najdou podrobnější vysvětlení ve druhém dílu knihy, který právě připravuji."
Další čtenářská otázka: Proč se rodíme jednou v Austrálii a jindy v Americe?
"Rodíme se tam, kde je vibrační pole vhodné k našemu zrození. Je to otázka odrazu karmy člověka."
A do třetice: Můžeme si napravit špatnou karmu?
"Karmu napravujeme utrpením nebo duchovní prací na sobě. To znamená milosrdenstvím lásky ke člověku, ke zvířatům i k celé přírodě. Základním postulátem je odpuštění a opuštění sobeckosti, což opět rozvádím ve druhém dílu. Bolest a utrpení vede k poznání a člověk je tu proto, aby poznal své zatížení a dostal se z něj. Udělal-li nesprávný "krok", přes utrpení se dobírá pravdy a očistění. Neexistuje žádné zatracení, protože duchovní prací lze dospět k Božímu milosrdenství. Proto se v knize objevuje mnoho zdánlivě drastických případů a názorů. Předkládám i tyto zkušenosti, neboť v nastaveném zrcadle lépe vidíme vlastní omyly. Pochopíme-li své chyby, můžeme je začít odstraňovat nebo už netvořit. Dostáváme se tak blíže ke zharmonizování své psychiky a k větší rovnováze v životním zápase. I naše utrpení se zmenšuje, protože jsme pochopili cenu jehovýuky. Poznáváme, že nalezením duchovní podstaty v nás jsme se oprostili od soužení. Utrpení není naše přirozenost, jen návěští, kudy cesta nevede. Štěstí, pohoda a krása, to je samozřejmý program života každého člověka. Pokud by se ubíral stále jen cestou lásky, soucitu, odpuštění a moudrosti, pak by ani nemusel podstupovat utrpení. Utrpení samo o sobě slouží jen jako prostředek naší transformace."
Přemýšlela jste o tom, jak čtenáři vaši knihu přijmou?
"Mým největším přáním je, aby pochopili, že nežijí na Zemi pouze jednou, a přijali poselství karmy ve svém životě. Aby přestali být zlí na druhé, začali hledat kořeny svých potíží u sebe a poznali, že zákon příčiny a následku je spravedlností Vesmíru. Bylo mi líto všech, kteří to nechápou - jdou životem jako slepí, zakopnou o každou překážku. Věřím, že moji knihu přijmou jako průvodce na této cestě."
Připravila Ilona MANOLEVSKÁ

V článku jsou použity ukázky z knihy PhDr. Marty Foučkové JSEM - Poznatky z hlubinné terapie, 1. část. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky